Tjänster

Jag erbjuder främst texter med koppling till hållbarhet, hållbar utveckling och hållbar affärsutveckling. Kunderna finns inom en mångfald branscher och utgörs av såväl större börsbolag, offentliga bolag, fackföreningar som nystartade företag. Vid sidan av hållbarhetsområdet blandar jag då och då upp skrivandet med att författa böcker om livets goda i mat- och dryckesväg. Via samarbeten med PR- och kommunikationsbyråer, formgivare, fotografer, översättare med flera kan jag även erbjuda en färdig årsredovisning, hållbarhetsredovisning, trycksak eller bok.
 

Års- och hållbarhetsredovisningar

Års- och hållbarhetsredovisningar
Arbetar fram texter till årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar enligt GRI, Communication on Progress enligt FN:s Global Compact eller andra typer av årliga rapporter. 

PR-material etc
PR-material etc
Skriver pressmeddelanden, texter till broschyrer, upphandlingsdokument och webbplatser, artiklar eller andra slags texter – gärna inom hållbarhet. 
Böcker

Böcker
Skapar texter till böcker inom mat och dryck, om annat som känns viktigt eller som förgyller livet. Kan även ta ett helhetsgrepp och leda hela bokproduktionen.

Följ Anne Nilsson