CV
 

Utmärkelser

2017 Paul Harris Fellow, Rotary: "För sitt fleråriga arbete i klubben, där hennes engagemang starkt har bidragit till att den är välskött."
2017 Boken Kaffe – världens dryck nominerad i klassen kaffeböcker i Gourmand World Cookbook Awards 2016
2011 Boken Kaffe utsedd till världens fjärde bästa kaffebok i Gourmand World Cookbook Awards 2010

Utbildning

2014 Effektiv övergång från GRI G3 till G4, Miljöaktuellt Utbildning
2013 Kurs i retorik, Popretorik
2012 Skriv bättre på webben, Poppius Konsult
2008 Strategisk information, Berghs School of Communication
2005 Företagsanalys och företagsvärdering, IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, Executive Education
2001 Grundkurs i praktisk journalistik, Poppius Journalistskola
2000 Kommunikation och ledarskap, Dale Carnegie
1994–95 Industriellt miljöskydd (20-poängsutbildning), Kungl Tekniska Högskolan
1993–96 Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne, Stockholms universitet
1989–93 Filosofie magisterexamen med biologi som huvudämne, Uppsala universitet

Yrkesliv

2016 Medlem i nätverket Seniorkonsult Direkt.
2015–16 Författare till Kaffe – världens dryck utgiven på Grenadine Bokförlag.
2013–nu Startar bokprojekt om ägarna till White Guide-restaurangen Bistrot Bombance.
2010 Uppdaterar Svensk Kaffebok som kommer ut under nya namnet Kaffe på Grenadine Bokförlag samt författare till boken Ost utgiven på samma förlag.
2009 Kompletterar skrivandet med PR-arbete inom hållbarhetsområdet.
2009 Författare till En handbok kaffe utgiven på Grenadine Bokförlag.
2009 Medförfattare till boken Miljökommunikation och hållbar utveckling – stärk ditt varumärke och skapa affärsnytta utgiven på SIS Förlag.
2008–nu Fristående skribent inom hållbarhetsområdet som också samarbetar med PR- och kommunikationsbyråer, hållbarhetskonsulter med flera.
2006–07 Frilansjournalist med artiklar i bland annat Dagens Industri, Svensk Handels tidning Importören, Naturvetaren, Ordfront Magasin och Dagens Miljö.
2006–07 Författare till coffee table-boken Svensk Kaffebok utgiven på Grenadine Bokförlag.
2003–06 Frilansjournalist med uppdrag för Dagens Miljö/Miljöaktuellt inom IDG Förlag. Deltog aktivt i utvecklingen av tidningen.
2002–03 Frilansjournalist med uppdrag för Miljörapporten, Kungl Ingenjörs-vetenskapsakademien (IVA) och föreningen Vetenskap & Allmänhet (VA).
2002 Praktikant på Miljörapporten inom Ekonomi & Teknik Förlag.
1996–2001 Miljökonsult på revisions- och konsultföretaget KPMG. Deltog aktivt i att utveckla och etablera det nya kompetensområdet miljö och etik på marknaden. Jobbade där bland annat med miljörevision, miljö-due diligence, miljöutbildning, miljöledningssystem enligt EMAS och ISO 14001, granskning av miljö-/hållbarhets-redovisningar och uppförandekoder för framför allt svenskt näringsliv, men även frivilligorganisationer och kommuner.

Föreningsliv i urval

2018-nu Enköpings Kammarkör, PR- och marknadsföringsansvarig
2017–nu Enköping-Trögden Rotaryklubb, vice president
2016–nu Enköpings Lucia, PR- och marknadsföringsansvarig
2015–16 Enköping-Trögden Rotaryklubb, president
2014–nu Enköping Centrumsamverkan, sekreterare, administrativt stöd, webbansvarig
2013–nu Enköping-Trögden Rotaryklubb, styrelseledamot
2012–nu Firma Uno, medlem
2012–13 Enköping Handel, sekreterare
2012–13 Enköping-Trögden Rotaryklubb, sekreterare
2012–18 Enköpings Kammarkör, ordförande
2010–11 Enköpings Kammarkör, styrelseledamot
2010–16 Enacom – Företagsamma Kvinnor i Enköping/Håbo, medlem
2009–nu Enköping-Trögden Rotaryklubb, medlem
2008–11 Marknadsföreningen i Stockholm, medlem
2007–09 Naturvetarnas valberedning, ordförande
2004–08 Miljöjournalisternas förening, ordförande
2003–04 Miljöjournalisternas förening, styrelseledamot
2001–06 Naturvetareförbundets valberedning, styrelseledamot
1997–2001 Biologsektionen i Naturvetareförbundet, ordförande
1995–97 Biologsektionen i Naturvetareförbundet, styrelseledamot

Följ Anne Nilsson