Anne Nilsson – skribent, författare & PR-konsult

Om  Anne Nilsson

Skribent, författare och PR-konsult. Egen företagare sedan 2002. Mitt huvudfokus är att skriva större bolags års- och hållbarhetsredovisningar. Jag är även anlitad som arvoderad sekreterare med mera till Enköping Centrumsamverkan. För att få en härlig blandning av uppdrag författar jag emellanåt även lustfyllda böcker om mat och dryck.

Genom hela mitt yrkesliv har miljö- och hållbarhetsfrågor gått som en röd tråd, ett intresse som väcktes till liv väldigt tidigt hemma i Borlänge. Jag pluggade i Uppsala till biolog för att "rädda" världen och kompletterade därefter med en examen i företagsekonomi för att få en förståelse för hur företag fungerar och "tänker".

Efter studierna flyttade jag till Stockholm för att arbeta som miljökonsult på revisions- och konsultföretaget KPMG under fem år – otroligt lärorik period. Därefter sadlade jag om och arbetade sju år som frilansjournalist för främst Dagens Miljö inom IDG Förlag (nuvarande Aktuell Hållbarhet), där jag bevakade och skrev om hur näringslivet arbetade med miljö och hållbarhet.

År 2008 valde jag att lämna journalistiken och istället kombinera mina två tidigare yrkesroller – konsulten och journalisten – för att jobba med det jag gör idag.

Jag trivs med utmanande projekt där det finns stor potential att påverka i en positiv hållbar riktning. Engagemang, tydlighet och ärlighet är centralt för mig.

Följ Anne Nilsson