Case

Making Future. ÅFs Års- och hållbarhetsredovisning 2017

ÅF: Års- och hållbarhetsredovisning 2017

Ingenjörs- och designföretaget ÅF är verksamma inom energi, industri och infrastruktur. Med ny vd, ny strategi och ny grafisk profil blev års- och hållbarhetsredovisningen helt formad utifrån dessa nya förutsättningar. Årsredovisningen är för första gången integrerad och även hållbarhetsinformationen är externt granskad. Formspråket är sobert, dämpat för att inte säga mystiskt och bilderna befolkas av ÅFs egna medarbetare.

Anne Nilsson anlitades som skribent av kommunikationsbyrån Narva, som fått uppdraget av ÅF att bland annat producera deras års- och hållbarhetsredovisning. Anne skrev utifrån synopsis de centrala texterna i års- och hållbarhetsredovisningens framvagn baserade på information från kapitalmarknadsdagen, intervjuer med nyckelpersoner, tidigare årsredovisning och underlag till nya strategin. Texterna skulle vara lättlästa, inspirerande och information om hållbarhetsarbetet skulle på ett självklart sätt vävas in i hela redovisningen.

En resa med kvalitet. MTRs Års- och hållbarhetsredovisning 2015

MTR: Års- och hållbarhetsredovisning 2015

När tunnelbaneoperatören MTR ville göra sin sjätte hållbarhetsredovisning togs återigen hjälp av Anne Nilsson. Hållbarhetsredovisningen skulle följa den fjärde versionen av Global Reporting Initiatives riktlinjer, GRI G4, och uppfylla kraven för ”Core”. För andra året skulle även hållbarhetsredovisning presenteras tillsammans med årsredovisningen i ett och samma dokument. Texterna skulle vara lättlästa, ha tydlig hållbarhetskoppling rakt igenom och vara intresseväckande.
 
Anne skrev texter om MTRs hållbarhetsarbete baserade på tidigare redovisningar, annat dokumenterat underlag och flertalet intervjuer med nyckelpersoner, däribland vd. Olika typer av texter levererades: brödtext med tillhörande rubriker och ingresser, intervjuer, tabell-/diagramtexter, faktarutor och dylikt.

Anne gick även igenom MTRs egenskrivna texter för att de skulle överensstämma med de övriga. I ett sent skede gjorde Anne en total översyn av den formgivna års- och hållbarhetsredovisningen för att göra den så lättläst, tydlig, korrekt och pedagogisk som möjligt. 

Års- och hållbarhetsredovisningen togs fram i ett nära samarbete med uppdragsgivaren MTR, formgivaren Anders Haglund och Anne.

Det Naturliga Steget, Framtidens Nötkött

Strategiska hållbarhetskonsulten Det Naturliga Steget ville tillsammans med sina samarbetspartners – Max Hamburgerrestauranger, Martin & Servera, Axfood, Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling samt LRF – summera och tydliggöra det gemensamma projektet "Framtidens Nötkött" genom en skrift i populär form.

De gav Anne Nilsson i uppdrag att utifrån ett komplext material skriva texten som skulle vara intressant och kortfattad. Syftet med själva skriften var att sprida kunskap och intresse för vidare samverkan, vara ett stöd till deltagande organisationer i projektet samt tydliggöra projektet. 

Innehållet skulle bestå av slutsatser, viktiga resultat från projektet samt beskriva syfte, ambition, process och delar av inköpskriterierna. Målgruppen var deltagande organisationers kunder, partners och andra intressenter. Det var även viktigt att skriften kunde fungera som ett illustrativt exempel för att marknadsföra Det Naturliga Steget.

Skriften togs fram i ett samarbete med uppdragsgivaren Det Naturliga Steget, bildbyrån Azote och Anne.

Anne Nilsson, Kaffe – världens dryck, Grenadine Bokförlag

Bokförlaget Grenadine behövde ta fram en ny bred coffee table-bok om kaffe med många vackra bilder och välskrivna texter på 160 sidor. Anne Nilsson anlitades för att att skriva och ta fram boken som skulle ha en internationell prägel, så att den även kunde säljas in till utländska förlag.

Anne höll i hela bokproduktionen: tog fram titel, gjorde disposition, genomförde research, intervjuade nyckelpersoner i branschen, skrev texter, tog in synpunkter från intervjupersoner och testläsare av texten, bearbetade texten ytterligare, lät extern textgranskare arbeta igenom texten, samlade in och beställde bilder, tog tillsammans med formgivaren fram formen för boken, höll i tryckkontakterna och pr-arbetet kring boken.

Boken togs fram i nära samarbete med förlaget, faktagranskaren Kaveh Azizian, formgivaren Eva Strindlund och Anne.

Följ Anne Nilsson